İzleme ve Etki Değerlendirme

YADA, 2005-2009 yılları arasında Sivil Toplum Geliştirme Merkezi’nin (STGM) izleme değerlendirme çalışmalarını yaptı ve 2005’ten itibaren Hayata Artı Gençlik Programı’nın izleme-değerlendirme çalışmalarını yürüttü.


YADA, STGM izleme-değerlendirme çalışmaları kapsamında STGM’nin hedef grubu ve başlıca yararlanıcıları olan STK’ların STGM’nin etkinliklerine yönelik değerlendirmeler ve STGM’nin çalışmalarının STK’lara etkisi üzerine incelemeler gerçekleştirdi. STGM’nin etkinliklerini tasarlaması ve uygulamasına rehberlik yapan çalışmada, STK’ların teknik ve örgütsel kapasitelerinin, önceliklerinin, ihtiyaç ve beklentilerinin aynı alandaki diğer STK’larla karşılaştırmalı olarak değerlendirilmesi yapıldı.

 

“Hayata Artı” Gençlik Programı kapsamında desteklenen 58 projenin izleme-değerlendirmesini yürüten YADA, her sene Program kapsamında desteklenen projeler ve Program’ın genel işleyişine yönelik izleme değerlendirme raporları hazırladı, Program ve projelere yönelik öneriler geliştirdi.

 

KKTC’de faaliyet gösteren kuruluş The Management Center yöneticiliğinde yürütülen AB destekli, sivil toplum kuruluşlarını güçlendirme projesi olan “Bağımsız Medya Merkezi Projesi”nin, 2010 yılı içindeki dış değerlendirme çalışmaları YADA tarafından yapıldı.
UNDP/GEF SGP tarafından 2006-2007 döneminde desteklenen çevre projelerinin toplumsal etkilerini değerlendirmek üzere etki değerlendirme çalışması yürüten YADA, bu çalışma sonrası “Çevre Projelerinde Toplumsal Etki Raporu”nu yayınladı.

< Geri