Neler Yapıyoruz > Projeler

Projeler

Araştırma projeleriyle ürettiği bilgiyi uygulanabilir ve sürdürülebilir projelere dönüştürmeyi amaçlayan YADA, bu amaç doğrultusunda bugüne kadar Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, büyükelçilikler, uluslararası, ulusal ve yerel sivil toplum kuruluşları ve özel şirketler işbirliği ile 16 projeyi uygulamaya geçirdi. YADA, bu projelerde tasarım ve yürütücülük üstlendiği gibi, izleme-değerlendirme süreçlerinde de görevler aldı ve projelerin yerel sivil toplum kuruluşları tarafından uygulamaya geçirilmesini sağladı. Farklı toplumsal ve çevresel ihtiyaçlar doğrultusunda yerel sivil toplum kuruluşlarının kapasite artırımını hedefleyen YADA, her yıl bu kuruluşlar ile proje tasarımları yapmak üzere atölye çalışmaları düzenliyor ve bu projelerin uygulamaya geçmesini sağlıyor.