Araştırmalar

YADA Araştırma ekibi, üniversiteler, Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, özel şirketler, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları işbirliği ile çeşitli araştırma projeleri tasarlıyor ve yürütüyor. Araştırma tasarımından saha çalışmaları, veri analizi ve raporlamaya kadarki faaliyetlerin tamamını yürüten YADA, bugüne kadar 27 araştırma projesi gerçekleştirdi ve 24 rapor ile 2 kitap yayımladı.

YADA’nın öncelik verdiği araştırma alanları:

• Türkiye’de sivil toplum kültürünün yapısı ve sivil toplum kuruluşlarının durumu,

• Sivil toplumun; toplum, yerel yönetimler ve hükümet kurumları nezdinde itibarı ve sivil topluma duyulan güvene ilişkin stratejik araştırmalar,

• Gençlik, erkeklik, ayrımcılık gibi toplumsal gündemde yer edinmiş konular ile ilgili araştırmalar,

• İzleme-Değerlendirme, Paydaş Analizi ve Etki Değerlendirme çalışmaları.