Yaşama Dair Vakıf

Yaşama Dair Vakıf (YADA), 'bilgi' ile 'toplum' arasında köprü olma vizyonu ile 2005 yılında kuruldu. YADA, toplumsal yaşamın farklı alanlarına ilişkin bilgi üretmeyi ve bunları uygulamaya dönüştürmeyi amaçlıyor.

Ankara'da akademisyenlerden ve araştırmacılardan oluşan bir ekiple kurduğumuz YADA, bugün İstanbul ve Ankara'da siyaset bilimi, sosyoloji, iletişim, istatistik, çevre ve kültür alanında uzmanlardan oluşan kadrosuyla çalışmalarını yürütüyor.

Bugüne kadar sivil toplum, kurumsal itibar, kurumsal sosyal sorumluluk, kalkınma, tarım, çevre, gençlik ve sosyal medya alanlarında gerçekleştirdiğimiz 27 araştırma projesi sonucunda 24 rapor, 2 kitap, 2 rehber yayınladık. Türkiye'nin 27 ilinde yerel STK'lar, kamu kuruluşları ve üniversitelerle birlikte 28 uygulama projesi yürüttük.

Edindiğimiz tecrübeyi ve birikimi yeni sivil toplum kuruluşlarının kurulmasına öncülük etmek ve farklı toplumsal alanlarda yeni yaklaşımlar, model uygulamalar geliştirmek üzere kullanmayı amaç edindik. Bu amaç doğrultusunda bugüne kadar 3 yeni sivil toplum kuruluşuna öncülük ettik, 5'inin kuruluşuna rehberlik yaptık; bu STK'ların proje geliştirme ve uygulama süreçlerine destek verdik.

Araştırma ve uygulama projelerimizin yanısıra çeşitli sivil toplum, kamu ve özel sektör kuruluşlarına strateji geliştirme ve danışmanlık desteği verdik. Bu kuruluşların yürüttükleri projelerin izleme ve etki değerlendirme çalışmalarını gerçekleştirdik.

Türkiye'nin sivil toplum dünyasına yeni bilgiler, yaklaşımlar ve uygulama modelleri ile katkıda bulunmak üzere faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.